Blog

Mesék és sámándobok

Van itt Veszprémben egy szakrális női kör. Vannak nekik sámándobjaik. Egyszer már kipróbáltam, hogy milyen dobbal mesélni, és arra jutottam, hogy bizonyos mesékhez igen-igen hatásos. Mert a dob gyakorlatilag minden sejtünket megrezgeti. Nos, Judittal, a dobkör vezetőjével úgy határoztunk, hogy kipróbáljuk, milyenek a dobok és a mesék együtt.

Ugyanazt a három történetet hoztam – ha a női mesékhez közelítünk, ezek hamar előkerülhetnek:
A Csontváz asszony inuit történetét, Világszép Vasziliszát, az orosz varázsmesét, és Szávitrit, aki személyes kedvencem a Mahábháratából. Vasziliszát nem dobbal kísértem, de a másik kettőt igen. És volt a dob evezőcsapás, szívdobbanás, recsegés-ropogás, léptek, és éppenséggel varázs-dobolás is.

Ezúttal a zimankós november elől egy szobában voltunk, gyertyák égtek, a tábortüzet jelképezve, s a dobolás és a mesék egymást keretezték. Kilencen voltunk, hét nő és két férfi. Másfél órán keresztül csak dob volt, ének, és mese. A dobolás és a hozzá tartozó ének segített elmélyíteni a meséket, segített leülepedni, átlépni a következőre. A mesék pedig tartalmat adtak, töprengenivalót, szimbólumok egész sokaságát. A tűz, a dobok, a történet pedig olyan egységet adott az egésznek, mintha egy pár órára megállt volna az idő.

A meséken kívül elérkezettnek láttam az időt, hogy egy balladát is elénekeljek – régóta készültem erre. Nagyon erős drámaiság van abban, hogy az ember egy egyszerű dallammal egy borzasztó erős történetet énekel. Ezúttal egy moldvai csángó dalból és több, többnyire moldvai versszakból, népdaltöredékből magam állítottam össze a Nagy hegyi tolvaj balladáját. A magyar népdal versszakokból épül fel, egy-egy dallamra az éneklő maga fűzi fel a szövegeket, amelyek éppen akkor jönnek az ajkára. Kallós Zoltán is segített a maga Balladák könyvével, míg kicsiszolódott a saját verzióm. (ráadásul ezzel a dallammal és szövegkezdettel nem így szokott folytatódni a történet, de a gyermek, akitől hallottam énekelni először egy cd-felvételen, hozzátette a Jöjj meg Dunás versszakot, onnan meg egyenes az ugrás erre a balladára). Vállalom a felelősséget. Itt egy moldvai asszony, nem ez a dallam, de ez a ballada.

Ad notam: Elment az én rózsám. (kerestem nektek online, de nem találtam. Eléneklem nektek személyesen, ha találkozunk.)

Elment az én rózám idegen országba
írja levelébe, menjek el utána

nem menek utána idegen országba
itt es meggyászollak feteke gúnyába

délig fetekébe, délután fejérbe
esztefelé után aranyszín köntöszbe

jöjj meg Duna, jöjj meg, vígy el engem, vígy el
apám kapujához, anyám ajtójához

hogy rikóthasszam ki, kinek adtak ingem
cifra katonának, nagy hegyi tolvajnak

ki most es oda van keresztút állani
keresztút állani, örmény papot ölni

örmén papot ölni, embert legyilkolni
egy pénzért, kettőért nem szán vért ontani

hegyek és völgyek közt van az én lakásom
csendes folyóvíznek csak zúgását hallom

a csendes folyóvíz télen megaluszik
de az én bánatom soha meg nem nyugszik

megunta két fülem zöld erdő zúgását
megunta két szemem a messzi látását

nem szoktam nem szoktam kalickában hálni
csak szoktam csak szoktam zöld erdőben járni

zöld erdőben járni, fenyőmagot enni
fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni

nem szoktam nem szoktam hajnalban felkelni
piros hajnal előtt, véres ruvát mosni

könnyemvel áztatni, jajszóval sulykolni
könnyemvel áztatni, jajszóval sulykolni

nyiss ajtót nyiss ajtót, asszon feleségem
miért sírsz miért sírsz, asszony feleségem

nem sírok nem sírok, gyermeket rengetek
gyermeket rengetek, cserefát égetek

cserefának füstje húzta ki a könyvem
cserefának füstje húzta ki a könyvem

készülj magad készülj, te nagy híres kurva
készülj magad készülj, a búzamezőre

a búzamezőre, a fejvevő székre
a búzamezőre, a fővevő székre

bár kicsiddég várkojz csendes jámbor uram
mer minden halattnak hármat haragaznak

kettőt megszakasztnak, egyet végig húznak
zén árva fejemnek egyet sem kondítnak

anyám edeszanyám, mikor ingem csinált
csinálhatott lenne egy mármulykövecskét

csinálhatott lenne egy mármulykevecskét
moszogassza e víz, moszogassza e víz

anyám édesanyám, mikor feresztgetett
mikor feresztgetett gyenge meleg vízbe

feresztgetett lenne buzgó forró vízbe
feresztgetett lenne buzgó forró vízbe

anyám, edeszanyám, mikor kötözgetett,
kötözgetett lenne tüzesz parázába

anyám, edeszanyám, mikor rengetgetett
mikor rengetgetett kici büőcsöcskébe

rengetgetett lenne hét szingnég bié füődbe
rengetgetett lenne hét szingnég bié füődbe